O konceptu „www.MultiBrands.cz“

Nákupní galerii „MultiBrands“ nenajdete v centru ani na okraji žádného českého města. Nejedná se ani o ambiciózní developerský projekt financovaný z bankovních úvěrů a vysokých nájmů. Virtuální nákupní galerie MultiBrands je nový internetový koncept sdíleného e-shopu, jehož nájemníky jsou významní dovozci, velkoobchody nebo maloobchodní sítě značkového zboží a technickým garantem zkušená softwarová společnost.

Nakupování v prostředí internetu je dnes velmi oblíbené především díky své rychlosti a pohodlnosti. Dle průzkumu společnosti Google a agentury TNS Infratest v ČR už 94% uživatelů internetu nakoupilo online. Mezi listopadem 2007 a 2008 Češi na internetu nejčastěji nakupovali spotřební zboží (94%) a IT, audio a video produkty (92%). Podrobnější statistiky uvádějí následující rozložení: oblečení a doplňky (88%), kosmetika a parfémy (78%), osobní péče (56%), periferní počítačová zařízení (55%). 88% Čechů před nákupem zkoumalo nabídku na internetu. Pro hledání zboží využívali z 88% vyhledávače, z 53% webové stránky výrobce a z 51% stránky maloobchodů.

Nejen tyto statistické údaje, ale především letitá zkušenost s implementací obchodních a pokladních systémů a internetového e-shopů nás dovedli k přesvědčení, že propojením významných společností, našich technologických znalostí a softwarových produktů může vést ke zvýšení obratu našich klientů a celkovému úspěchu nového konceptu virtuální nákupní galerie MultiBrands. Naše přesvědčení se opírá o tyto základní předpoklady:

Důvěryhodnost
Snahou realizačního týmu je nabídnout účast na projektu pouze významným společnostem, které zastupují na našem trhu známou obchodní značku. Tato skutečnost bude návštěvníkovi e-shopu prezentována společně s informací o všech kamenných obchodech společnosti. Informaci o silném zázemí obchodní společnosti bude důležitým argumentem při rozhodování o nákupu a rozptýlí pochybnosti o pravosti a kvalitě nabízeného zboží a serióznosti obchodníka.

Široká nabídka
Vhodnou kombinací jednotlivých, vzájemně si nekonkurujících značek je vytvořen zajímavý mix převážně textilního a sportovního zboží, obuvi a doplňků. Tato skutečnost přivede více potencionálních návštěvníků, neboť jim umožní opakované nákupy na jednom místě a může ze stránek MultiBrands učinit vstupní portál do světa značkové módy a obuvi.

Snadná dostupnost
V souladu s uvedeným statistickým průzkumem bude samostatný vstup do pronajatého patra virtuální nákupní galerie přímo na stránkách obchodní společnosti a bude designován dle představ nájemníka. Vzhledem k průchodnosti obchodního domu však bude moci zákazník, který nakoupí v jednom patře, pokračovat v nákupech i v patrech dalších nájemců. Nedílnou součástí prezentace celého konceptu pak budou i reklamní kampaně na internetu a SEO optimalizace.

Minimální náklady
Implementace kvalitního e-shopu propojeného s informačním systémem, systémem evidence objednávek a plateb je dnes finančně náročná záležitost. Ve spojení s grafickým návrhem, následnou administrací a správou výsledná částka snadno překoná sto tisícovou hranici. Právě tato skutečnost mnohé potencionální zájemce odradí. Našim cílem je nabídnout partnerům za pevný měsíční pronájem celé patro prestižní nákupní galerie. V paušální částce je zahrnuta implementace a parametrizace Win(e)Shop, propojení na obchodní systém WinShop s automatickou aktualizací sortimentu na e-shopu i automatickým načítáním objednávek do systému WinShop a poskytnutí nástrojů na vykrývání objednávek, tvorbu prodejních dokladů a sledování úhrad. Nedílnou součástí je i správa e-shopu, kontrola datových toků, poradenství a marketingová podpora.

Realizační tým MultiBrands.cz

© 2009-2023 Multibrands.cz